O Taekwon-Do ITF en España

No ano 1965 Yong Hoon Cho, introduce o Taekwon-Do en España sendo discípulo do Xeneral Choi Hong Hi.

No ano 1969 créase o departamento de Defensa Personal Coreana na Federación Española de Judo onde tendría representación o Taekwon-Do.

No ano 1980 implántase en España a Federación Mundial de Taekwon-Do producindo un cambio de estilo nos practicantes de Taekwon-Do da época, debido a unha supuesta desaparición do Taekwon-Do Tradicional a nivel mundial.

No ano 1984 e despois dunha intensa búsqueda Don Mario Pons Botella introduce novamente o Taekwon-Do I.T.F en España e rexistra a Asociación Española de Taekwon-Do Tradicional, sendo recoñecida esta pola Federación Internacional de Taekwon-Do (I.T.F.) con sede en Viena.

No ano 1986 a Federación Mundial de Taekwon-Do sepárase da Federación de Judo, tendo polo tanto a súa propia Federación recoñecida polo Consello Superior de Deportes.

No ano 1987 é elixido Don Juan Ferrando como Presidente da Asociación Española de Taekwon-Do Tradicional (I.T.F)

No ano 1988 España participa por primeira vez nos Campionatos do Mundo de Budapest, Hungría.

No ano 1989 organízase o primeiro Campionato de España de Taekwon-Do I.T.F en Alicante.

No ano 1989 Don Luis Báguena Salvador é elixido como Presidente da Federación Europea de Taekwon-Do.

No ano 1990 España participa por primeira vez nos Campionatos de Europa realizados na ciudade de Davos, Suiza e no mesmo ano participa cunha delegación completa nos Campionatos do Mundo de Canadá. A partir deste ano a participación internacional faise frecuente:

1991 Campionatos de Europa de Inglaterra. 1992 Campionatos de Europa de Koszalin, Polonia. Campionatos do Mundo en Pyongyang, Corea do Norte. 1993 Campionatos de Europa en Holanda. 1994 Campionatos do Mundo en Malaysya. 1995 Campionatos de Europa en Colonia, Alemania. 1996 Campionatos de Europa en Ricione, Italia. 1997 Campionatos de Europa en Eslovenia. Campionatos do Mundo en Rusia.

No 1998 créase e rexístrase no Ministerio do Interior a Asociación Madrileña de Taekwon-Do.

No ano 1999 e pasados 10 anos de funcionamento dentro da Asociación Española de Taekwon-Do, un grupo de Asociacións decide separarse para conformar unha nova organización Nacional en búsqueda dun mellor funcionamento.

No ano 2001 rexistrase no Ministerio do Interior a Asociación F.I.T.A.E.

No ano 2002 créase e rexístrase no Ministerio do Interior a Asociación Taekwon-Do das Islas Canarias (A.T.I.C.) sendo elexido democraticamente presidente Don Diego Bua García.

Nese mesmo ano créase e rexístrase no Ministerio do Interior, a Federación Internacional de Taekwon-do España F.I.T.E, sendo elexido democraticamente presidente Don Carlos Martín Requejo.